Care sunt pasii de urmat pentru a accesa fondurile sociale?
Sep 25 2015

Care sunt pasii de urmat pentru a accesa fondurile sociale?

Pasii de parcurs pentru obtinerea actelor necesare si incadrarea in gradul de handicap aferent copilului cu TSA se refera la:

1. Diagnostic

Pentru obtinerea acestuia, copilul trebuie evaluat de un medic de psihiatrie pediatrica, din cadrul unui spital de stat sau particular, care poate elibera un document medical din care reiese diagnosticul de TSA.

2. Formularul A5

Acest formular se obtine de la o institutie medicala (spital), pe baza documentului medical primit. Daca aveti documentul medical emis de un spital, acest document poate fi eliberat de la registratura acestuia. Nu uitati sa-l solicitati.

3. Certificat de incadrare in grad de handicap

Acest certificat se emite de catre Serviciul de Evaluare Complexa din cadrul DGASPC-ului, pe raza caruia locuiesc parintii copilului. Pentru obtinerea lui, solicitantul trebuie sa completeze o cerere, la fata locului, care va fi insotita de urmatoarele documente:

 • Certificat medical Tip A5 (copie si original) eliberat de medicul specialist din cadrul centrelor medicale acrediate (Ambulatorii de Specialitate sau Spitale publicate pe site-ul DSPMB) si alte documente medicale reprezentative pentru evaluarea starii de sanatate a copilului (bilete de iesire din spital, tratamente, recuperare) in copie;
 • Certificat de nastere copil – copie;
 • BI/CI parinti sau reprezentanti legali – copie;
 • Certificat de casatorie parinti sau, in functie de caz, Certificat de deces, Sentinta Judecatoreasca de divort, Hotarare de plasament;
 • Adeverinte de venit / taloane de pensie de la ambii parinti;
 • Fisa psihologica – formular tip – pe care il veti primi de acolo;
 • Fisa medicala sintetica – formular tip – pe care il veti primi de acolo.

4. Ajutor social insotitor

Pentru a beneficia de ajutorul social pentru insotitorul copilului cu handicap, trebuie facuta inregistrarea Certificatului de Incadrare in Grad de Handicap la DGASPC de pe raza caruia apartine parintele cu adresa din CI. Copilul cu handicap grav beneficiaza de:

 • buget personal complementar lunar in cuantum de 91 lei;
 • indemnizație de insotitor in cuantum de 636 lei sau asistent personal;
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, sau cu autobuzele, pentru 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.

5. Documentele necesare accesarii acestor fonduri sunt urmatoarele:

 • cerere tip (Cerere p.h. minor);
 • declaratie  tip (Declaratie minor grav);
 • declaratie parinte tip (Declaratie parinte);
 • declaratie persoana de contact (Declaratie persoana contact);
 • cerere facilitati transport asistent personal (Cerere facilitati AP);
 • act identitate asistent personal – copie si original;
 • certificat de nastere copil (pentru copii cu varsta pana  in 14 ani) sau act de identitate (pentru copii cu varsta peste 14 ani) – copie si original;
 • actul de identitate a ambilor parinti – copie si original – (in cazul in care unul dintre parinti  este decedat – copie dupa certificatul de deces);
 • certificat casatorie (in caz de divort – hotararea de divort definitiva si irevocabila) copie si original;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap, hotararea Comisiei de Expertiza si Structura cadru – copie si original;
 • hotarare plasament  (daca este cazul) – copie si original;
 • act identitate asistent maternal (daca este cazul) – copie si original;
 • adeverinta de la Serviciul Alocatii din care sa reiasa faptul ca parintele care solicita indemnizatia de insotitor nu se afla in concediu de crestere copil de la 0-3 ani, respectiv de la 3-7 ani;
 • adeverinta de sistare a drepturilor, in cazul celor care au locuit in alt sector sau judet, eliberata de D.G.A.S.P.C  de sector / judet respectiv;
 • legitimatie SNCFR/ AUTO sau 2 poze tip BI;
 • dosar de incopciat.

6. Ajutor crestere copil cu handicap pana la 7 ani

Pentru a beneficia de Indemnizatia de Crestere Copil cu Handicap pana la 7 ani, sunt necesare urmatoarele documente:

 • act de identitate parinti;
 • certificat nastere copil (dupa caz toti copiii) –copie si original;
 • certificat de casatorie (copie si original);
 • certificatul de incadrare intr-un grad de handicap +structura cadru a copilului sau a solicitantului;
 • dosar cu sina.

Dupa caz:

 • acte doveditoare privind componenta familiei, filiatia copiilor si situația lor juridica;
 • alte acte doveditoare: certificat fiscal Directia Impozite si Taxe Locale, adeverinta somaj Oficiul Fortei de Munca, adeverinta /decizie suspendare activitate angajator;
 • adeverinta eliberata de catre Administratia Financiara.

De ambele ajutoare pot beneficia parintii minorului, dar nu simultan. Recomandarea noastra este ca parintele care este incadrat, sa devina si insotitorul copilului, iar cel care este deja in concediu de crestere a copilului, sa beneficieze de indemnizatia de crestere copil cu handicap, pana la 7 ani.

Lasa un raspuns