Politica de confidentialitate GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal. Politica de confidentialitate

Asociatia Help Autism, cu sediul in Bucuresti, str. Burdujeni nr. 3, bl. A13, sc. 7, ap. 72, Sector 3, inregistrata in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial sub nr. 22, in baza Incheierii nr. 25 din 12.02.2010 dispusa de Judecatoria Sector 3 Bucuresti in dosarul nr. 1085/301/2010, Cod de inregistrare fiscala 26590428, avand contul nr. RO05BACX0000000843775000, deschis la Unicredit Bank, sucursala Dristor, reprezentata prin Daniela Doina Bololoi in calitate de Presedinte, opereaza date cu caracter personal in baza notificarii cu numarul 0025369 depuse in data de 15.10.2015 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, Asociatia Help Autism are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor il reprezinta completarea si gestionarea bazei de date a persoanelor fizice si institutiilor cu competente in domeniul sanatatii si serviciilor sociale pentru indeplinirea obiectivelor de interconectare a familiilor copiilor cu TSA cu specialistii in domeniu. Platforma www.autismconnect.ro  este parte a proiectului „Help Autism Connect – implicarea comunitatii in sprijinul copiilor cu TSA” finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in România, cu o durata de 8 luni. Proiectul are o valoare eligibila totala de 40.509 EURO, din care 34.897 EURO valoare eligibila a finantarii nerambursabile acordata din Fondul ONG si 5.612 EURO contributia eligibila a beneficiarului si este implementat in Bucuresti, in perioada 15 iunie 2015 – 14 februarie 2016, de catre Asociatia Help Autism in parteneriat cu Asociatia de Terapie Comportamentala Aplicata.

Prin completarea datelor dvs. in Formularul de inscriere, declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a Asociatiei Help Autism, si va dati acordul, expres si neechivoc, ca toate aceste date personale sa fie colectate, inregistrate, organizate, stocate, adaptate ori modificate, precum si sa fie extrase, consultate, utilizate, dezvaluite catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, ori sa fie blocate, sterse sau distruse de catre Help Autism in cadrul derularii de activitati prevazute in cadrul Proiectului „Help Autism Connect –Implicarea comunitatilor in sprijinul copiilor cu TSA” finantat prin granturile  SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania.

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii, ati luat la cunostinta faptul ca, va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Bulevardul Basarabia nr. 24, Sector 3, Municipiul Bucuresti, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
sa interveniti asupra datelor transmise;
sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara;
sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.
Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si alte organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Legislatie

Drepturile si obligatiile partilor, impuse de prezentele termene si condiții, precum si toate efectele juridice ce decurg din acestea, vor fi interpretate si guvernate de legea romana in vigoare.